Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mångsidigt brukande av ekmiljöer - exemplet Östergötland

I södra Sverige finns några av Europas mest värdefulla ekdominerade odlingslandskap. Några av de finaste eklandskapen finns i Östergötland, där omfattande undersökningar av ekmiljöernas utbredning och innehåll gjorts på senare år. Den kunskapen utgör grunden till den här handboken som lyfter fram möjligheterna till ett mångbruk av de ekrika landskapen med sina trädklädda betesmarker, lövrika skogar och vackra landskap. Ett mångbruk kan tillvarata möjligheterna och göra de ekrika trakterna till en än större tillgång, inte bara genom dess natur-, kultur och skönhetsvärden, utan även genom dess ekonomiska värden för skogsbruk och betesdrift. Mångbruk kan bidra till en renässans för ett levande eklandskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_16&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss