Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Östergötlands län 2005

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2005 genomfört bottenfaunaundersökningar på 15 lokaler i rinnande vatten. Undersökningarna har utförts enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sparkprovtagning). Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Dessutom har påverkansgraden av näringsämnen/organiskt material och eventuell annan påverkan samt bottenfaunans naturvärden bedömts vid de olika lokalerna. Påverkan av försurning: Av de 15 undersökta lokalerna bedömdes tolv som ej eller obetydligt påverkade av försurning. Två lokaler, en vardera i Trangölsbäcken och Kilångsån, bedömdes som betydligt försurningspåverkade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss