Basinventering av laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård 2005

Sveriges Natura 2000-områden ska inventeras i ett inventeringsprojekt som startades av naturvårdsverket 2003. Inventeringen kallas basinventeringen och syftar bland annat till att möjliggöra framtagandet av bra och uppföljningsbara bevarandemål för områdenas naturvärden. Länsstyrelsen i Östergötland har låtit inventera habitattyperna laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård. Tonvikten har valts att läggas på laguner. För detta habitat finns en utprovad och fastlagd metodik och en relativt stor mängd inventeringar har gjorts på olika håll i landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss