Årsrapport 2004, Socialtjänsten i Östergötland

Årsrapporten är en redovisning och bedömning av tillståndet och utvecklingen av socialtjänsten i Östergötland. Länet är befolkningsmässigt det fjärde största i landet och de två stora kommunerna Linköping och Norrköping uppvisar i flera avseenden en storstadsproblematik. Rapporten grundar sig både på verksamhets- och individtillsyn och andra iakttagelser inom offentlig och privat socialtjänstverksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_6&context=27