Utvärdering av öppenvårdprojekt 1994-2002

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag sedan 1994 fördelat utvecklingsmedel för att utveckla öppenvårdsinsatser inom ungdoms- och missbrukarvården i kommunerna. Länsstyrelsen i Östergötlands län har tagit initiativ till att utvärdera de projekt som beviljats utvecklingsmedel under perioden 1994-2002 och resultatet av utvärderingen presenteras i denna rapport. Syftet med utvärderingen har bland annat varit att få en uppfattning om kvaliteten på de genomförda projekten samt i vad mån som projekten bidragit till kunskapsutveckling inom kommunen samt vad som kännetecknar ett väl fungerande projekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss