Tvångsomhändertaganden enligt LVU 2003

Den här rapporten handlar om barn och unga med mycket svåra livsvillkor. Deras behov av stöd och hjälp kan inte nog understrykas. Barns och ungas primära behov tillgodoses normalt av deras föräldrar. Att frånta föräldrarna denna uppgift är mycket uppslitande för barnet, föräldrarna och andra närstående. Inte någon av socialtjänstens uppgifter uppfattas som så svår som denna. Det är därför viktigt att alla delar i processen som leder fram till ett omhändertagande är rättssäkra och av hög kvalitet. Socialnämnderna har här ett stort ansvar för de barn som samhället omhändertagit. De ungdomar som omhändertas med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, har en svår problematik.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_8&context=27