Personligt ombud i Östergötland

Riksdagen beslutade 2000 att verksamheten med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder skulle permanentas och göras landsomfattande, detta efter att försöksverksamheter genomförts i ett antal kommuner i landet. Länsstyrelsen har givits ett särskilt ansvar att utöva tillsyn över verksamheten. I Östergötland anställdes de första personliga ombuden våren 2002 och verksamheten har nu pågått i drygt två år. I denna rapport ges en bild av hur verksamheterna byggts upp, det aktuella läget, erfarenheter och framtidsutsikter. Rapporten kommer att ligga till grund för fortsatt uppföljning och tillsyn av verksamheterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_10&context=27