Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av dykare och trollsländor i åtta småvatten i Boxholms, Kinda och Linköpings kommuner

Dykare och trollsländor inventerades i åtta småvatten belägna i Boxholms, Kinda och Linköpings kommuner med syftet att erhålla kunskap om dessa djurs artsammansättningar i de inventerade vattnen. Inventeringen skedde med s k flaskfällor samt håvningar, med vilka adulta dykare och larver av trollsländor fångades. Även fynd av adulta trollsländor har medtagits i resultatet. Arter som påträffades var bl a dykaren Dytiscus lapponicus, en i första hand nordlig art, och gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata, vilken anses kunna indikera artrikedom och av skogsbruk opåverkad skog. Dessutom gjordes flera osäkra fynd av månflickslända Coenagrion lunulatum, en art som är rödlistad och även denna anses kunna indikera artrikedom och av skogsbruk opåverkad skog.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss