Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorg enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen

Länsstyrelsen har under sex år i rad genom enkätundersökning kartlagt antalet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. I denna rapport redovisas antalet beslut och domar som ej var verkställda den 31 december 2003. Jämförelser görs med tidigare undersökningar. Den nu genomförda kartläggningen omfattar även antalet avslagsbeslut trots bedömt behov som gjorts under 2003.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_11&context=27