Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2003

Den 1 juli 2002 infördes i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen ett högkostnadsskydd för avgifter inom äldre- och handikappomsorg i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Den 1 januari 2003 infördes bestämmelser som reglerar beräkning av avgiftsunderlag. Reglerna om förbehållsbelopp vid bestämmande av avgift är preciserade i den nya socialtjänstlagen. I egenskap av tillsynsmyndighet har Länsstyrelsen från länets samtliga kommuner begärt att få in informationsmaterial, riktlinjer och blanketter som kommunen har tagit fram och använder vid beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss