Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional slutredovisning rörande våld mot kvinnor

Regeringens kvinnofridsproposition 1997/98:55 antogs av riksdagen 1998. Därmed fick alla myndigheter i Sverige som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor i uppdrag att utarbeta handlings- och åtgärdsplaner för att kunna erbjuda kvinnorna lämpligt stöd och även vård och behandling. Länsstyrelsens uppdrag innebär bland annat att verka för regional samverkan. Detta är bakgrunden till att Landshövding Björn Eriksson 1998 tog initiativ till vad som så småningom blev Länsgruppen för Kvinnofrid. Kvinnomisshandel är ett mångfasetterat problem och Länsgruppen har därför valt att angripa problemet i sin helhet. Vikten av samverkan har löpt som en röd tråd i gruppens arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss