Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av större vattensalamander i delar av Boxholm, Kinda, Mjölby och Linköpings kommuner

Den större vattensalamandern är en av Sveriges två salamanderarter. Den är ovanligt specialiserad i sitt habitatval och kräver såväl småvatten av hög kvalitet för reproduktion, som äldre skog med död ved för födosök och skydd. Den anses ha minskat kraftigt de senaste decennierna, främst på grund av den omdaning av både odlings- och skogslandskapet som skett under det senaste seklet. Många av artens livsmiljöer har därvid förstörts och i dag är de flesta kända förekomsterna isolerade. I dagsläget är den större vattensalamandern rödlistad som missgynnad (NT) i Sverige. Den skyddas genom Bernkonventionens annex ІІ (strängt skyddade arter) och EUs Habitatdirektiv där den skyddas i EUs nätverk Natura 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__6&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss