Årsrapport 2002, Socialtjänsten i Östergötland

Årsrapporten är en redovisning och bedömning av utvecklingstendenser inom socialtjänsten i länet, som befolkningsmässigt är det fjärde största i landet och där Linköping och Norrköping i flera avseenden uppvisar en storstadsproblematik. Rapporten omfattar socialtjänstens samtliga sakområden. Årsrapporten grundar sig på Länsstyrelsens tillsyn både på verksamhets- och individnivå inom offentlig och privat socialtjänstverksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_3&context=27