Inventering av mossor i kalkmiljöer i Östergötland 2002

På uppdrag av Nicklas Jansson, länsstyrelsen i Östergötland, har Henrik Weibull inventerat naturvårdsintressanta mossor i i både torra och blöta kalkmiljöer i västra Östergötland. De totalt 26 utvalda områdena inventerades genom selektivt sökande efter naturvårdsintressanta arter, substrat och strukturer, t.ex. bar jord och block. Fältinventeringen genomfördes 1-6 november 2002. Resultaten redovisas i en excel-tabell i separat fil. I tabellen finns gällande vetenskapliga och svenska namn på arterna och notering om arten finns med på den svenska rödlistan eller den europeiska rödlistan för mossor samt notering om arten räknas som en indikatorart för värdefulla våtmarker eller om arten räknas som en indikatorart för värdefull skogsmark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__8&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss