Ej verkställda beslut och domar enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2001

Enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2002 har Länsstyrelsen fått i uppdrag att till Socialstyrelsen återrapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 1 januari 2002. Redovisningen skall även omfatta väsentliga insatser som gjorts för att minska antalet ej verkställda domar och beslut. Länsstyrelsen överlämnar härmed rapporten, som dels är en sammanställning av kommunernas redovisningar och dels Länsstyrelsens kommentarer till resultatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_10&context=27