Uppföljning av våtmarkinventeringen

Genom en rikstäckande våtmarksinventering (VMI) har varje län registrerat alla våtmarker över en viss areal. Objekten har delats in i fyra klasser med avseende på deras naturvärden, där klass 1 och 2 anses ha mycket höga respektive höga naturvärden. Denna rapport är resultatet av den första uppföljningen av VMI. Syftet med uppföljningen är att se förändringar hos våtmarker i klass 1 och 2, med avseende på en del av de parametrar som registrerades vid VMI. Dessa förändringar har kunnat registreras genom att IR-bilder (infraröda flygbilder) från VMI och nya IR-bilder har jämförts. 253 objekt i klass 1 och 2 har ingått i uppföljningen. Av dessa har 90 objekt inga nya ingrepp registrerade vid uppföljningen, medan 163 objekt har minst ett nytt ingrepp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_13&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss