Sällsynta lavar i Östergötland 2000

Rapporten sammanfattar kunskapen om de nationellt och regionalt rödlistade lavarna i Östergötland, så som den ser ut 2000-12-31. Det senaste decenniet har kunskapen om och intresset för den lägre floran och faunan ökat och börjat användas på ett helt nytt sätt i naturvårdssammanhang. Stora inventeringar har genomförts i både skogsmark och trädbärande hagmarker, och mycket kunskap om ovanliga lavar och deras växtplatser har då samlats in. Sammanlagt har 9818 fynduppgifter om arterna i denna rapport samlats in, varav 9477 från 1990 och framåt. Detta kan jämföras med att vi totalt känner till 341 fynduppgifter från före 1990.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss