Miljöövervakning i Östergötland 2000

Detta är den andra årsrapporten där länsstyrelsen presenterar verksamhet och resultat från den regionala miljöövervakningen i Östergötland. I rapporten försöker vi så långt uppbyggda tidsserier gör det möjligt även att analysera resultaten och beskriva utvecklingen över tiden. Flera av de delprogram vi arbetar med har dock ännu pågått så kort tid att någon tolkning av resultaten inte är möjlig så för dessa delprogram finns därför bara en redogörelse för själva verksamheten i rapporten. Redovisningen följer i allt väsentligt den indelning i programområden som används inom nationell och regional miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_9&context=27