Linjetaxering av fladdermöss 2001

Rapporten redovisar resultatet från att praktiskt prova en miljöövervakningsmetodik framtagen av Länstyrelsen i Skåne län, Gerell R Gerell K (1997) för att studera förändringar hos populationer av fladdermöss. Materialet har inte analyserats med avseende på hur fladdermössen fördelar sig på ingående biotoper/miljöer och aktivitetsmöster. Vi anser att ett arbete med analyser av det slaget bör genomföras men ger värdefullare information om fältarbetet uppreppas ytterligare en gång. Arbetet har genomförst efter den metod som anges i Gerell R Gerell K (1997) med undantag för förfarande vid beskrivning av transekten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__6&context=27