Grova ihåliga ekar i Eklandskapet söder om Linköping

Grova och håliga träd är viktiga miljöer för en mängd olika organismer. Förändringarna i jord och skogsbruket det senaste seklet har dock lett till att miljöer med sådana träd blivit färre och att avstånden mellan dem har ökat, med påföljden att många arter knutna till sådana miljöer idag är sällsynta och hotade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_16&context=27