Gröngrodor i Småland och Östergötland

Av Sveriges 13 amfibier är 9 rödlistade och betraktade som hotade eller sällsynta på olika sätt. Bland dessa finns två arter inom gruppen gröngrodor: gölgroda Rana lessonae som förekommer längs Upplands kustområde och ätlig groda Rana esculenta, vilken har sin huvudutbredning i Skåne. Den förstnämnda är klassad som sårbar (VU) och den andra som missgynnad (NT) enligt den svenska rödlistan (Gärdenfors 2000). Följande rapport redovisar resultatet från en mindre inventering av två kvarvarande gröngrodelokaler i Kalmar och Östergötlands län. Dessa lokaler har besökts vid olika tillfällen 1999-2001 för att i möjligaste mån konstatera huruvida grodor finns kvar eller inte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss