Familjehemsplaceringar år 2000

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att ge de barn som samhället har tagit hand om god vård och fostran. Vård i familjehem är den vanligaste vårdformen för barn som behöver vårdas utanför det egna hemmet. Lagstiftningen ställer höga krav på den familj som ska ta hand om andras barn och vården har utvecklats till att bli alltmer yrkesmässig. Vård i familjehem har av lagstiftaren setts som det bästa alternativet när vård utom det biologiska hemmet krävs, genom att där ges möjlighet till större personlig närhet, värme och personkontinuitet. Rapportens syfte är att ge en översiktlig beskrivning av i vilken utsträckning kommunerna i Östergötlands län placerat barn i släktinghem eller andra nätverkshem. En liknande kartläggning har gjorts i länet avseende åren 1996 och 1998.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_17&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss