Vårdnad, boende och umgänge. Den ändrade lagstiftningens effekter på det familjerättsliga arbetet

Föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge ändrades den 1 oktober 1998. Ändringen innebar ett ökat ansvar för socialtjänsten att godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge under förutsättning att föräldrarna är överens och att det som avtalas är till barnets bästa. Länsstyrelsen har genom Regeringens regleringsbrev för 1999 fått uppdraget att i sitt tillsynsarbete prioritera tillämpningen av förändrad lagstiftning inom socialtjänstens område. Konsekvenser av förändringarna i föräldrabalken och hur det påverkat socialtjänstens familjerättsliga arbete skall återrapporteras till Regeringen. Föreliggande rapport grundas på en enkätundersökning besvarad av länets samtliga kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__9&context=27