Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

17 goda exempel på öppenvård i utveckling

Länsstyrelserna har sedan 1994 beviljat utvecklingsmedel till projekt som främst ska stimulera framväxten av öppenvårdsinsatser/ mellanvårdsformer inom missbrukarvården och ungdomsvården i kommunerna. Medlen har också kunnat användas för att utveckla metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser för ungdomar och missbrukare samt till utvecklande utbildnings-, dokumentations- och utvärderingsinsatser inom dessavårdområden. En årlig uppföljning av hur utvecklingsmedlen använts genomförs av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans. I uppföljningen ingår även att sprida goda exempel. På regional nivå har länsstyrelserna för respektive län sammanställt projekt i kommunerna i projektkataloger och/eller anordnande av temadagar med bland annat presentation av projekt och erfarenhetsutbyte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss