Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lav- och mossinventering för Projekt Hotade Arter 1999

För att öka kunskapen om artinnehållet i länet på kryptogamsidan har drygt 60 objekt genomsökts efter rödlistade och ovanliga lavar och mossor. Totalt har 44 rödlistade lavar och 14 rödlistade mossor hittats i områden berörda av denna inventering. Flera områden har visat sig vara mycket intressanta och hysa flera starkt hotade arter. Bråvikenförkastningen (Norrköping), Ombergs västbranter (Ödeshög Vadstena), Hästenäset (Åtvidaberg) och några ädellövsraviner i Linköpins kommun sticker ut som särskilt rika på rödlistade arter. De flesta arterna är knutna till ädellövsmiljöer men framförallt i Kinda kommun finns många barrskogsområden som är rika på rödlistade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__8&context=27