Barnens bästa i socialtjänsten

(PUBLICERAD 1999) Socialtjänstlagen (SoL) har kompletterats med en del bestämmelser som syftar till att stärka barnets ställning. Ett par av dessa bestämmelser, barnperspektivet i portalparagrafen och barns rätt att få komma till tals, svarar mot artikeln i FN:s barnkonvention och i vad som sagts om barnperspektivet i utlänningslagen. Anmälningsskyldigheten i 71 § SoL har utvidgats och socialtjänstens utredningsskyldighet rörande barns och ungdomars förhållanden har tydliggjorts. Länsstyrelsen har gjort en kartläggning av hur bestämmelserna om barnets bästa får genomslag i socialtjänstens utredningar rörande barn och ungdomar i länets kommuner. Resultatet av kartläggningen redovisas i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__21&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss