Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare LVM-ärenden 1997

(PUBLICERAD 1998) Länsstyrelsen har sedan 1984 redovisat LVM-statistik. Rapporten för 1997 innehåller statistikuppgifter från länets kommuner och kommentarer om utvecklingstendenser från länsstyrelsen. Underlag till rapporten har inhämtats från Länsrätten och via en enkät som har besvarats av länets kommuner (se bilaga 1). En viss differens finns i statistikmaterialet eftersom kommunerna redovisar sina ärenden utifrån öppnandedatum, då utredning inleds, medan Länsrätten utgår från datum då dom avkunnas. Differensen kommenteras i avsnitt 4.2 om ansökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__7&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss