Socialtjänstens insatser för kvinnor som utsätts för våld

(PUBLICERAD 1998) Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott. I många fall handlar det om brott som begås av en man som är närstående till kvinnan. Våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem och är ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet. Regeringens förslag för att bekämpa våldet mot kvinnor berör ett brett fält av områden och har tre centrala utgångspunkter: lagstiftningen förbättras och skärps, förebyggande åtgärder vidtas samt att utsatta kvinnor ska få en ett bättre bemötande. Aktuell forskning visar dels hur våldet och det destruktiva klimatet drabbar barn och ungdomar i dessa familjer och dels hur våldet som ett sätt att lösa konflikter följer ungdomarna när de etablerar egna parrelationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__6&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss