Bäckundersökningar i Östergötland Motala 1995

Bäckarnas karaktär var skiftande. De var på de undersökta platserna strömmande med grus och/eller stenbotten men spände mellan näringsrik renvattenbäck till sur brunvattenbäck. De vattendrag som uppvisade de högsta aluminiumhalterna var också de som hade de högsta halterna av totalt organiskt kol.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_3&context=27