Naturminnen i Östergötlands län -Inventering och uppdatering 1995

Naturminnen är en av sju former för att skydda natur enligt naturvårdslagen. Små områden (mindre än ett ha), enstaka träd eller trädgrupper mm kan av länsstyrelsen med stöd av 13 § naturvårdslagen fridlysas som naturminnen. Fridlysningen beror oftast på att objektet är väldigt gammalt, vackert eller har ett märkligt utseende. Naturminnena i Östergötland inventerades senast 1978. Sedan dess har objekten bara besökts sporadiskt och ett stort behov fanns därför att uppdatera kuskapen av länets naturminnen. En inventering och naturvärdesbedömning genomfördes därför under våren och sommaren 1995. Inventeringen utfördes av biolog Åsa Forseby. I Östergötland finns 96 naturminnen. De flesta träd, men även några markområden har avsatts som naturminnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__6&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss