Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt 1994-1995

Miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Östergötland fick i uppdrag av SNV att under 1994 undersöka möjligheterna att använda skalbaggar och lavar vid övervakning av marker med gamla ekar. Syftet med denna sudie har varit: -Att ta reda på vilka eklevande skalbaggs- och lavarter som försvinner när öppna hagmarker växer igen och om det är möjligt att använda dessa vid en övervakning av denna typ av områden. -Att undersöka om det finns några eklevande lavarter som inte klarar av att växa nära vältrafikerade vägar och om några av dessa är lämpliga att använda i ett övervakningsprogram. -Att genom en grundlig litteraturstudie undersöka vad som finns skrivet i dessa ämnen att prova ut lämpliga inventeringsmetoder för de eklevande lav- och skalbaggsarterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss