Höga temperaturer i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dagaktiva fjärilar i Motala

Trettiotvå ängs- och hagmarker i Motala kommun inventerades med avseende på dagaktiva storfjärilar. Samtliga lokaler hade höga naturvärden och var klassade i naturvärdesklass 1 och 2 i den länsomfattande ängs- och hagmarksinventeringen. Varje lokal besöktes 5 gånger, från senare delen av maj - slutet av augusti 1995. Arealerna varierade mellan 2 - 19 ha, med ett medelvärde på 5 ha. Totalt påträffades 52 dagfjärilsarter, vilket är en anmärkningsvärt hög andel (ca 75 %) av de arter som förekommer i Östergötland. Dessutom är ju många av de arter som finns i Östergötland men som ej påträffats i denna inventering, arter som kanske aldrig funnits i Motala, som t ex svartfläckig blåvinge och apollofjäril. Av övriga storfjärilar, som t ex mätare och flyn, påträffades 28 arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss