Bäckar i det östgötska jordbrukslandskapet

Genom kartstudier har 147 bäckar i jordbrukslandskapet lokaliserats och dessa har inventerats i fält. I vissa fall är endast delar av bäckarnas totala längd redovisade. Resultatet påvisar ett högt antal naturliga vattendrag, nämligen 92 stycken. Inventeringen omfattar en beskrivning av bäckens status vad beträffar vattenföringens naturlighet samt av omgivningen, närmast runt bäcken (fastmarkszonen). Någon undersökning av bäckens flora och fauna har däremot ej genomförts. Beskrivningen kan ses som ett av underlagen för arbetet med biotopskydd. Bäckarna har delats in i tre klasser beroende på grad av naturligt vattenflöde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__1&context=27