Lavfloran inom Örnslids urskogsområde på Omberg 1994

På uppdrag av Miljövårdsenheten vid Länsstyrelsen i E-län har lavfloran återinventerats inom Örnslids urskogsområde på Omberg ("Storpissan"). Inventeringen ingår i projektet "Hotade lavar i Östergötland", som finns beskrivet i en projektplan utarbetad av Kjell Antonsson 1993-08-16 (nr. 2329-8406-93). I enlighet med planen har utgångspunkten varit den inventering som gjordes av Gunnar Degelius 1944 och som publicerades samma år (Degelius 1944). Benämningar på delområden, frekvensangivelser o.d. har hämtats från denna publikation, där också en relativt utförlig beskrivning av området ges. Hänvisningar till områdesbeskrivningen och övriga delar av Degelius publikation kommer i det följande att göras utan källangivelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994__5&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss