Inventering av lavfloran på Eknön 1994

Den 29 och 30 november 1994 inventerades lavfloran i utvalda bestånd på Eknön i Slätbaken (Östergötland, Skällvik sn.). Uppmärksamheten var inriktad på hot- och signalarter, men även några andra intressanta arter noterades och redovisas här tillsammans med dessa. Utifrån lavflorans sammansättning har en kortfattad bedömning gjorts av de olika bestånden, vilket förhoppningsvis kan vara till hjälp vid fastställandet av en skötselplan för Eknöns naturreservat. Det bör betonas att detta inte är någon fullständig inventering. Flera bestånd måste helt lämnas därhän medan andra fick en högst summarisk genomgång. Magnus Wadstein, Björn-Erik Holm och ytterligare sju lichenologer från Linköping deltog i inventeringen den 29 november. De bidrog alla med värdefulla uppgifter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994__3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss