Eklandskapet en inventering av hagar och lövskogar i eklandskapet s. om Linköping 1991

Här finns ett osedvanligt artrikt och i många stycken unikt växt-och djurliv. Ädellövdominerade odlingslanskap av denna storlek saknar motsvarighet i landet. Vi har även ett internationellt ansvar för att denna sällsynt artrika och mångformiga naturtyp bevaras. Inget område i länet och mycket få i landet kan uppvisa så många kända hotade djur och växter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991__3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss