Avfallsupplag i Östergötland

På begäran av statens naturvårdsverk genomförde samtliga länets kommuner 1983-1985 en kartering av äldre avfallsupplag och tippar. Förhållandena vid de äldre avfallsupplagen - läge, storlek, avfallsslag, miljöeffekter mm - har i många fall varit bristfälligt, eller inte alls, dokumenterade. Syftet med kartläggningen har främst varit att samla och - för framtiden - säkerställa kunskapen om avfallsupplagen. Denna kunskap om avfallsupplagens läge och omgivningspåverkan utgör ett viktigt underlag för såväl miljövårdsarbetet som för planeringen av markanvändningen i kommunerna. Karteringen bör också medföra att tillsynen blir mer aktiv och att åtgärder utförs på de upplag som är i behov av detta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1990
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1990__1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss