Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Stöd för miljöinvestering till kalkfilterdiken

Länsstyrelsen Östergötland har medel kvar för miljöinvestering till kalkfilterdiken.

Ansökningsperiod

Stödet är öppet för ansökningar och de inkomna ansökningarna hanteras löpande.

Stödnivå

Du kan få högst 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden. Men även eventuella kostnader för köp av tjänst för uppförande av projektplan eller kartor.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Vem kan söka?

Jordbruksföretagare i Östergötlands län som ska investera i kalkfilterdike.

När ska jag ansöka?

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag du får skriftligt besked från Länsstyrelsen. Ansökningen är öppen.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst.
Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, på Mina Sidor.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

Villkor för stödet

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga:

 • Budgetmall
 • Ritning
 • Karta
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Så bedömer vi din ansökan

Du kan läsa om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 7.3 i den regionala handlingsplanen som finns längst ned på sidan.

Har du frågor?

Har du frågor om stödet kan du kontakta Enheten för landsbygd.
Telefon: 010-223 50 00
Mailadress: enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se

Stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument

Länsstyrelsen i Östergötland meddelar att du kan söka stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Länsstyrelsen har avsatt 2 789 045 kronor till stödet, i enlighet med fördelningsbeslut för förstärkningen i programändring nr 8.

Ansökningsperiod

Stödet söks inom åtgärden Investeringsstöd för att skapa nya jobb. Stödet är öppet för ansökningar och de inkomna ansökningarna hanteras löpande.

Stödnivå

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det du kan få stöd för är investeringar som berör vildsvin och som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument. Du kan exempelvis söka stöd för investeringar i en vilthanteringsanläggning eller uppsamlingscentral.

Du kan inte få stöd för vildsvinsavvisandestängsel.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Högsta stödbelopp är 1 000 000 kronor. Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Vem kan söka

Du kan få stödet om du driver ett företag på landsbygden med annan verksamhet än jordbruksverksamhet. Eller vill bredda ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst.

E-tjänst för stöd till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.

Villkor för stödet

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Länsstyrelsen handlägger inkomna ansökningar löpande.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga

 • Budgetmall
 • Balans- och resultaträkning
 • Eventuell ritning
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Så bedömer vi din ansökan

De ansökningar som inkommit kommer att prövas. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden
 • Investeringen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
 • Den som söker stöd har kunskap, kompetens och genomförande kapacitet för investeringen
 • Företaget är i behöv av stöd för att kunna genomföra investeringen.
 • Det finns ett identifierat regionalt behov av investeringen.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 8.4 i den regionala handlingsplanen som finns längst ner på sidan.

Har du frågor?

Har du frågor om stödet kan du kontakta Enheten för landsbygd, telefon: 010-223 50 00

e-post: enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt