Landshövdingens kalender

Här hittar du ett urval av landshövding Carl Fredrik Grafs kommande aktiviteter.

Vecka 48

25/11

 • Lansering av Energi- och klimatstrategi för Östergötland

26/11

 • Mottagning för Guldklubben, seniorer inom idrottsrörelsen

27-28/11

 • GD-föreningens årsmöte hålls i Linköping

29/11

 • Möte i Viltförvaltningsdelegationen
 • Invigning av nya industrilokaler i Väderstad

1/12

 • Adventsmottagning på slottet

Vecka 49

2/12

 • Möte i Insynsrådet

3/12

 • Chefsmöte inom totalförsvaret
 • Studiebesök på SMHI

4/12

 • Frukostmöte Näringsliv Norrköping
 • Möte med östgötska riksdagsledamöterna

5/12

Kontakt