Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna i Almedalen – om ledarskap i krig, brottslighet och hot mot demokratin

Almedalen

Foto: Länsstyrelsen

Landets länsstyrelser bjuder in till tre seminarier under årets Almedalsvecka. I fokus står samtal om ledarskap i kris och krig, samverkan mot organiserad brottslighet och hotet mot demokratin när tjänstepersoner blir utsatta i sin yrkesutövning.

Även i år gör landets 21 länsstyrelser gemensam sak i att tillsammans arrangera seminarier under Almedalsveckan.

I det första seminariet "Ledarskap i kris och krig" deltar Micael Bydén, överbefälhavare vid Försvarsmakten, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland och Tommy Jansson, Försvarsberedningens huvudsekreterare.

Sverige ligger i framkant när det kommer till ledarskapsfrågor i fredstid – det hållbara ledarskapet, det tillitsfulla ledarskapet och det empatiska ledarskapet. Men påverkas ledarskapet av kris och krig? Det är något vi vill diskutera under det här seminariet och som också blir del i en följetong på tidigare seminarier om Nato och civilt försvar som vi haft i Almedalen, säger Jonas Johansson, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Stockholm.

Samverkan mot organiserad brottslighet

I det andra seminariet, "Går det att samverka bort organiserad brottslighet?" består panelen av Carin Götblad, polismästare på polisens nationella operativa avdelning, Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet, Helena Höj, landshövding i Dalarnas län och Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen.

Den organiserade brottsligheten har i dag penetrerat nästan samtliga samhällsfunktioner. Hur rustar det offentliga Sverige sig för ett effektivt brottsförebyggande arbete? Vilka metoder finns för att identifiera och bryta normbrytande beteenden och vad är det som saknas inom samverkan för att erbjuda en större motståndskraft mot den organiserade brottsligheten? Det är vad vi vill diskutera under det här seminariet, säger Catrin Hasewinkel, kommunikationschef på Länsstyrelsen Värmland.

Utsatta tjänstepersoner – ett hot mot demokratin

Justitieminister Gunnar Strömmer fick tidigare i år ta emot en utredning om stärkt skydd för offentliganställda, vars innehåll kommer diskuteras under vårt tredje och sista seminarium "Hotet mot demokratin – vad ska man tåla som tjänsteperson?". Inbjudna gäster till panelen är Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, Göran Arrius, ordförande på SACO, Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet och Georg Andrén, landshövding i Värmlands län.

Vi har inom länsstyrelserna fått rapporter från anställda om allvarliga händelser i deras tjänsteutövning. Ett exempel är en handläggare som fått 300 telefonsamtal på ett dygn från en och samma person, där dödshot mot både handläggaren och dennes barn uttalades. En annan har fått hotbrev med bilder på vapen som skulle användas att skjuta handläggaren med. Nu har det kommit nya lagförslag, som också visar konsekvenserna i form av ett mer slutet system. Det är värt att diskutera, säger Erik Bergman, kommunikationschef på Länsstyrelsen Västmanland.

Tid och plats

Samtliga seminarier anordnas torsdagen den 27 juni, klockan 12.30–15.15, i landshövdingens trädgård på Korsgatan 4 i Visby.

Seminarierna modereras av Max Landergård.

Seminarium 1: Ledarskap i kris och krig

Seminarium 2: Går det att samverka bort organiserad brottslighet?

Seminarium 3: Hotet mot demokratin – vad ska man tåla som tjänsteperson?

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss