Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lågt bostadsbyggande och höga kostnader ger en splittrad bostadsmarknadssituation i länet

Nybyggda bostäder

Under 2023 påbörjades byggandet av bostäder med mindre än hälften av det antal som motsvarar det genomsnittliga årliga behovet av bostäder i Östergötland.

Samtidigt bedömer färre kommuner än tidigare att man har underskott på bostäder. En del kommuner har överskott på vissa typer av bostäder samtidigt som underskott råder på andra typer, vilket ger bilden av en splittrad bostadsmarknadssituation.

Länsstyrelsen Östergötland har nu överlämnat den regionala bostadsmarknadsanalysen för år 2024 till Boverket. Det viktigaste underlaget för analysen är Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som besvaras av alla kommuner och som avser bostadsmarknadssituationen år 2023. I årets analys uppmärksammar Länsstyrelsen behoven av att fler prisvärda bostäder byggs men också att andra typer av åtgärder behövs för att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning.

Den största bristen på bostäder, enligt kommunerna, är lägenheter med rimliga hyror. Höga byggkostnader och dåliga lånevillkor är de viktigaste förklaringarna till varför byggandet begränsas, varför det finns ett stort behov av att få fram fler prisvärda bostäder.

Länsstyrelsen arbetar tvärsektoriellt för att stödja kommunernas möjligheter att bredda sin bostadsplanering med insatser för att motverka hemlöshet. Vi är nu mitt i vårt hemlöshetsuppdrag 2022-2026 med att stärka samverkan och utveckla metoderna för att förebygga hemlöshet. Uppdraget är en del i regeringens hemlöshetsstrategi och med nuvarande bostadssituation behövs det mer än någonsin, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Splittrad bostadsmarknadssituation

Bostadsmarknadsanalysen ger en lägesbild över bostadssituationen i länet, samtidigt som den ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta kommunala och regionala planeringen. Arbetet med att genomföra analysen sker därför i dialog med kommuner och andra regionala aktörer. Årets analys fokuserar på den splittrade bostadsmarknadssituationen och hemlöshet.

Vi har nu en mycket splittrad bostadsmarknadssituation i länet, med fortsatt stor tveksamhet att starta nya bostadsprojekt samtidigt som det råder stora underskott på vissa typer av bostäder. Ganska många nya bostäder tillförs ändå fortfarande den östgötska bostadsmarknaden, bland annat till följd av att de sista projekten som bygga med det tidigare statliga stödet för hyresrätter nu börjar bli klara, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland och fortsätter:

Sedan sommaren 2022 har vi dock haft ett mycket lågt byggande räknat som påbörjade bostäder. Kommunerna spår en försiktig uppgång av byggandet de närmaste åren, vilket är välkommet om vi ska klara framtidens utmaningar med bostadsbrist och hemlöshet.

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötlands län 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss