Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland

Foto på Carl Fredrik och Erik

Skogsstyrelsens distriktschef Erik Erjeby och landshövding Carl Fredrik Graf möttes i slottsträdgården för att tillsammans anta det nya åtgärdsprogrammet.

Länsstyrelsen Östergötland och Skogsstyrelsen lanserar nu ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att öka förutsättningarna att nå miljömålen samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030.

Idag är de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, som innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld, kanske mer allmänt kända än Sveriges miljömål. De svenska miljömålen utgör fortfarande grunden för allt miljöarbete i Sverige och är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. När vi arbetar för att uppnå miljömålen arbetar vi alltså även för att uppnå hållbarhetsmålen. År 2030 är slutår för de båda målsystemen.

– År 2030 är snart här. Även om mycket åtgärder redan görs i länet och vi ser framsteg inom flera områden, behöver vi växla upp arbetet och hjälpas åt för att komma längre. Vi hoppas att det nya åtgärdsprogrammet kommer inspirera till en kraftsamling, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Åtgärdsprogrammet ska samla ihop och förstärka de miljömålsåtgärder som redan lyfts och genomförs inom ramen för andra strategier och program, samt öka kännedomen om dessa. Åtgärdsprogrammet kompletterar därmed områden där åtgärder tidigare saknats.

– Genom att arbeta för att nå miljömålen får vi en bättre livsmiljö och ett samhälle som är mer motståndskraftigt mot påfrestningar. Ekosystemen spelar en avgörande roll i att motverka risker som översvämningar, skyfall, torka, värmeböljor och invasiva arter. Lokal produktion av livsmedel och energi som framställs på ett hållbart sätt är också extra viktigt i ett osäkert geopolitiskt läge, säger Sara Nilsson och Sara Spjuth, Miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland och Skogsstyrelsen har genom beslutet av åtgärdsprogrammet, åtagit sig att arbeta med åtgärder i programmet och stötta genomförandearbetet i länets kommuner. Programmet är tänkt att fungera som en vägledning och prioriteringsunderlag för regionala aktörer samt underlätta samverkan i det samlade regionala miljöarbetet.

En uppföljning av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet kommer att genomföras årligen i samband med den regionala årliga uppföljningen av miljömålen.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland 2024–2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss