Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utlyser 5,5 miljoner för
att öka konkurrenskraft och djurvälfärd

Lantbrukare går på fält mellan lantbruksmaskin och ensilagebal.

Länsstyrelsen Östergötland har just nu två utlysningar för att jordbrukare i länet ska kunna kompetensutvecklas inom stärkt konkurrenskraft och ökad djurvälfärd, tillsammans utgör stödsumman 5 566 000 kronor.

Länsstyrelsen Östergötland har just nu två utlysningar för att jordbrukare i länet ska kunna kompetensutvecklas inom stärkt konkurrenskraft och ökad djurvälfärd, tillsammans utgör stödsumman 5 566 000 kronor.

Mellan den 3 juni och 3 oktober oktober finns två stöd att söka för kompetensutvecklande aktiviteter riktade till jordbruks- och trädgårdsföretag i Östergötland. Stöden kan sökas av företag, myndigheter, kommuner, regioner, föreningar och andra organisationer för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter i grupp. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Stärkt konkurrenskraft

Det ena stödet syftar till kompetensutvecklande aktiviteter som bidrar till stärkt konkurrenskraft. Totalt ska Länsstyrelsen Östergötland fördela 4 466 000 kronor till projekt som ska anordna aktiviteter.

Genom utlysningen finns möjlighet för aktörer att söka stöd för att upphandla, organisera och genomföra kompetensutvecklande aktiviteter. Aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag ska få ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft.

Länsstyrelsen prioriterar områdena företagsledning, riskhantering, digitalisering och automatisering, samt produktionsbyggnader för animaliesektorn.

Ökad djurvälfärd

Det andra stödet syftar till kompetensutvecklande aktiviteter för ökad djurvälfärd. Där ska Länsstyrelsen Östergötland fördela 1 100 000 kronor.

En god djurvälfärd bidrar till friska, välmående djur och ger förutsättning för en minskad antibiotikaanvändning. Detta ger i sin tur förutsättningar för en ökad produktion av god kvalitet och kan på så vis stärka konkurrenskraften, säger Susanne Boe-Skåmedal, chef vid enheten för landsbygd på Länsstyrelsen Östergötland.

Du kan läsa mer om utlysningen och de fullständiga villkoren för respektive utlysning på sidan om stöd för kompetensutveckling. Du skickar in din ansökan på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd för kompetensutveckling

Strategiska planen och Livsmedelsstrategin

Inom den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 ska insatser genomföras för att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden. Insatserna ska i sin helhet verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på landsbygden.

Ökad konkurrenskraft har en central roll i målen i den svenska Livsmedelsstrategin. En konkurrenskraftig primärproduktion bidrar till en god livsmedelsförsörjning. För att öka konkurrenskraften behöver hänsyn även tas till miljömässig hållbarhet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss