Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett 60-tal valarbetare ska räkna närmare 200 000 röster

Rösträkning

På måndagen efter valdagen söndagen den 9 juni påbörjar länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, den slutliga rösträkningen i valet till Europaparlamentet.

Ett 60-tal personer som ingår i valorganisationen ska räkna alla röster i Östergötlands län, uppskattningsvis uppemot 200 000 röster.

Rösträkningen i valet till Europaparlamentet brukar vara klar en vecka efter valdagen, säger valsamordnareMadeleine Söderstedt Sjöberg på Länsstyrelsen Östergötland.

Valresultatet på valnatten är preliminärt. Vid den slutliga rösträkningen räknar länsstyrelsen alla röster på nytt. Alla röster räknas minst två gånger. Personrösterna räknas för första gången och ogiltiga röster från kommunernas vallokaler granskas. Och alla resultat kontrolleras minst två gånger i den slutliga rösträkningen.

Vissa röster som bedömts som ogiltiga i vallokalen kan komma att godkännas när vi, länsstyrelsen granskar dem. Det innebär att resultatet från valnatten kan förändras något vid den slutliga rösträkningen, säger valansvarig Rebecka Djerfsten på Länsstyrelsen Östergötland.

Valmyndighetens webbplats uppdateras löpande efterhand som Länsstyrelsen registrerar in rösträkningen. Valmyndigheten fördelar de svenska mandaten till Europaparlamentet baserat på resultatet av länsstyrelsernas rösträkning.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

I valet till Europaparlamentet är hela Sverige en enda valkrets. Valresultatet för hela landet är färdigt först när det är beslutat av Valmyndigheten.

Rösträkningen i länsstyrelsens lokaler är en allmän förrättning, vilket innebär att allmänheten kan komma på besök för att titta på hur arbetet bedrivs.

Länsstyrelsens ansvar före, under och efter valet till Europaparlamentet

  • Ansvara för den slutliga rösträkningen som påbörjar den 10 juni och pågår cirka en vecka.
  • Utbilda valnämnderna i länens kommuner inför valet.
  • Administrera röstlängden.
  • Skydda demokratiska värden som fria, hemliga, direkta och rättssäkra val.

Valdeltagandet i Östergötland i senaste valet till Europaparlamentet (2019) var knappt 55 procent.

Antal röstberättigande i Östergötland per 10 maj 2024 var 363 052.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss