Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort schaktningsprojekt i Hagebyhöga naturreservat ger fyra nya hektar rikkärr

Fotografi på arbetet i Hagebyhöga

Hagebyhöga naturreservat, strax utanför Vadstena och mitt emot Vätterviksbadet, är stängt sedan i våras och över sommaren. Orsaken är att drygt 3,6 hektar mark ska omvandlas till den mycket ovanliga naturtypen rikkärr (kalkkärr).

 

Det är kanske det största projektet i sitt slag i Sverige då man på ett nästan 4 hektar stort område kommer att schakta bort det översta jordlagret, säger Lisa Andersson, naturreservatsförvaltare, Länsstyrelsen Östergötland.

På en yta som nu inte har höga naturvärden kommer det översta jordlagret att schaktas bort. Detta för att blotta den kalkrika mineraljorden som finns under. Målet är att omvandla en blöt, före detta åkermark, till den mycket ovanliga och extremt artrika naturtypen rikkärr (kalkkärr).

– Liknande åtgärder har tidigare genomförts på två andra platser i länet. Metoden är därmed beprövad, berättar Lisa.

Flera förberedande åtgärder har vidtagits sedan åkermarken köptes in och blev del av reservatet år 2012, bland annat jordsondering, mätningar av grundvattnet och arkeologiska undersökningar.

Arbetet ingår i ett projekt som heter Life RestoRED som pågår fram till år 2027. Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura 2000. Delmålen i projektet handlar om att återskapa hotade livsmiljöer, sprida kunskap och erfarenheter, skapa förutsättningar på lång sikt och skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer. Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur.

I samband med det omfattande arbetet i Hagebyhöga naturreservat kommer också parkeringen att byggas ut och infarten breddas. Naturreservatets infart och parkering trafikeras under det pågående arbetet av tunga fordon, grävmaskiner och lastbilar. När arbetet är klart senare i höst är besökarna åter välkomna i reservatet och kan förhoppningsvis följa hur den gamla åkern på sikt utvecklas till ett rikkärr som myllrar av liv.

Hagebyhöga naturreservat

Hagebyhöga är ett stort rikkärr beläget i Östergötlands slättområde strax nordöst om Vadstena. Det omgivande landområdet är platt med mestadels stora åkrar. Området sluttar svagt mot nordväst, ner mot Vättern. I sluttningen kommer många källor ur marken som förser kärret med kalkrikt vatten. Runt flera av källorna pågår så kallad tuffbildning. Hagebyhöga är det största och mest värdefulla rikkärret i Östergötlands län. Floran och faunan på platsen är rik och många hotade arter, blötdjur, fåglar, fjärilar, växter och tvåvingar finns här.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss