Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt efter varg i Östergötlands län

Två angrepp på får orsakade av varg har skett under en kort tid i nordvästra delen av länet. Nu fattar Länsstyrelsen beslut om skyddsjakt som får påbörjas först efter ytterligare angrepp eller likvärdig händelse.

Östergötland berörs av tre vargrevir, Långbogen, Fågelmossen och Tisaren, varav Tisaren delas med Örebro län. Natten till den 20 maj och den 3 juni har två angrepp på får skett i området mellan reviren Långbogen och Fågelmossen i Motala kommun. Angreppen orsakades av varg och har dokumenterats av Länsstyrelsen. Vid det första angreppet har efter DNA-analys getts svar att den angripande vargen var revirmarkerande hanen från Fågelmossereviret.

– Vid de båda angreppen har ett större antal får dödats eller blivit tvungna att avlivas på grund av deras skador. Totalt har ett trettiotal får dödats, säger vilthandläggare Jim Forsberg.

Efter angreppen har akuta åtgärder vidtagits för att undvika ytterligare angrepp.

Länsstyrelsen gör nu bedömningen att det finns risk för ytterligare skada och fattar beslut om skyddsjakt efter en varg.
Jakten får först startas vid eller i direkt anslutning till ett nytt angrepp eller av Länsstyrelsen bedömd likvärdig händelse, till exempel observation av varg i inhägnad med tamdjur.

– Syftet med beslutet är att kunna påbörja en skyddsjakt snabbt vid nästkommande händelse. Vi bedömer att det inte finns några andra lämpliga lösningar än skyddsjakt, säger vilthandläggare Jim Forsberg.

Tillståndet gäller fram till och med den 30 juni 2024 och jakten får starta inom ett avgränsat område i Motala kommun. Området omfattar den huvudsakliga utbredningen av Fågelmossereviret som den konstaterade vargen vid första angreppet tillhör. Hänsyn har också tagits till övriga närliggande vargrevir.

Skyddsjakten får endast påbörjas efter samråd med Länsstyrelsen och får ske på annans jaktområde. Länsstyrelsen utser jaktledare som ansvarar för utförandet av skyddsjakten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss