Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen deltar i ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt

Pjältån

Länsstyrelsen Östergötland får stöd från EU för att delta i ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Närmare 400 miljoner kronor satsas på att förbättra vattenmiljöer, minska klimatförändringarnas effekter och att stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige, där bland annat vattendrag, våtmarker och kustvatten ska restaureras.

Det är oerhört glädjande att vi har fått vår ansökan godkänd av EU:s Lifeprogram i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Vi startar i höst och håller på ända in till 2031 med insatser i nio län i södra Sverige. Totalt kommer vattenmiljöer i 20 vattendrag förbättras, från källflödena ända ut till havet, berättar vattenekolog Mathias Ibbe på Länsstyrelsen Östergötland som är en av nio länsstyrelser som deltar i Improve Aquatic LIFE, som projektet heter.

Under sju år ska aktörerna i projektet genomföra mer än 500 åtgärder, allt från att ta bort vandringshinder, återskapa svämplan, anlägga våtmarker och återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur i vattendrag och kustvatten.

I Improve Aquatic LIFE kopplar vi ihop myndigheter, forskning och ideella organisationer. Att aktörer från olika håll samarbetar och genomför storskaliga projekt är nyckeln till en långsiktig effektiv restaurering och hållbar vattenförvaltning, säger vattenekolog Lars Gezelius på Länsstyrelsen Östergötland.

Pjältån ett av projektets fokusområden

Här är några av projektets huvuddelar:

  • Naturliga vattendragsmiljöer och svämlövskogar kommer återetableras på tidigare utdikad mark vid Pjältån utanför Åby i Norrköpings kommun. Vattendraget är Östergötlands viktigaste lekområde för havsvandrande öring.
  • Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har minskat drastiskt eller försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.
  • Utmaningar som översvämningar och torka i ett förändrat klimat ska motverkas genom att återställa vattendragens naturliga hydrologi genom återskapande av våtmarker och svämplan.

I Östergötland ingår, utöver Pjältån, Storån (Åtvidabergs kommun) och Silverån (Ydre kommun) i projektet. Även i kusten ska åtgärder genomföras, bland annat åtgärder för att minska ankringsskador samt åtgärder för bättre fiskreproduktion. Några östgötska arter som väntas få bättre livsvillkor är öring, flodnejonöga, flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Projekt Improve Aquatic LIFE:

Dessa deltar i Improve Aquatic LIFE:

De nio Länsstyrelserna inom Västerhavets- och Södra Östersjöns vattendistrikt (Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland) tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Dessa finansierar projektet:

Förutom finansiering från EU (60%) kommer Havs-och vattenmyndigheten (22,5%) och Naturvårdsverket (5%) medfinansiera projektet samt övriga partners (sammanlagt 12,5%).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss