Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att låta djurungar vara i naturen

Fisktärneunge väntar på att de andra syskonen ska kläckas.

Vilda djurungar är väldigt sällan övergivna, även om det kan verka så om du stöter dem ute i naturen. Här är Länsstyrelsen Östergötlands råd om du stöter på en djurunge.

Under vår och tidig sommar är det vanligare att stöta på vilda djurungar i naturen, samtidigt som det är en period då vi människor i större utsträckning rör oss i skog och mark. Men hur ska du göra om du stöter på en ensam djurunge, även om det framstår som att den blivit övergiven?

– Det bästa är att låta djurungen vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne, säger Jim Forsberg, vilthandläggare.

Om barnen kommer hem med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt. Skulle ett djur befinna sig vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten. Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå. Kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.

Detta gäller även djur som sälar och fågelungar. Knubbsälkutar kan ligga ensamma längs stränderna och det är viktigt att inte störa dessa. Honan finns ofta i närheten. Däremot kan gråsälskutar ibland behöva flyttas om de befinner sig långt upp på land.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med oss på Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i länet.

För mer information se Länsstyrelsen webbplats: Råd om vilda djur | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss