Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny färdplan klar – så kan du bidra till Östergötlands matförsörjning

Östgötskt slättlandskap.

Nu finns en färdplan för Östergötlands livsmedelsstrategi. I och med den blir det tydligare vad alla ska eller kan göra för att bidra till länets livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsproduktionen är en framtidsfråga för Östergötland. Det handlar om att främja tillväxt och sysselsättning i länet, men också om att säkra livsmedelsförsörjningen i händelse av kris. Lantbruket och livsmedelsindustrin är viktiga för länets utveckling och konkurrenskraften i hela kedjan behöver stärkas.

– Om primärproducenter och företag som förädlar mat i länet inte är lönsamma i fredstid, kan vi inte begära att de ska vara det i kristid. Därför behöver vi alla se mervärdena i att handla lokalproducerat eller svenskt, alla behöver känna till att försörjningsberedskap är allas ansvar, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Flera mervärden i östgötsk mat

Ett annat skäl till att vår livsmedelsstrategi är viktig är att den globala utvecklingen ställer allt högre krav på en hållbar livsmedelsförsörjning, samtidigt som förutsättningarna för produktionen i världen förändras. Där det går att producera mat i dag kanske det inte går att göra det i framtiden, en konsekvens av det förändrade klimatet.

I Sverige och i Östergötland har vi fantastiska förutsättningar att producera mat som är hållbart producerad på ett sätt som är bra för både miljön, folk- och djurhälsan. Trots det sjunker den svenska självförsörjningsgraden och vi importerar alltmer mat.

Länsstyrelsen Östergötland kommer tillsammans med Region Östergötland och länets kommuner samverka kring informationssatsningar till allmänheten, samt utveckla åtgärdsplaner för beredskap, där livsmedelsproducenter och livsmedelskedjans aktörer har en viktig roll.

Alla kan bidra till länets livsmedelsförsörjning

– Nu jobbar vi gemensamt för att alla parter ska mobilisera och arbeta enligt den här färdplanen så det får genomslag och ger effekt, säger Annette Olsson (M), 1:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Alla kan bidra till mer östgötsk mat på våra bord och en stärkt livsmedelsförsörjning. Bland annat behöver vi som privatkonsumenter, handeln, besöksnäringen och restauranger i större utsträckning välja lokalproducerat och svenskt.

Planeringsprocesserna kring den viktiga jordbruksmarken behöver inriktas mot att undvika exploatering av åkermark. Ansvariga inom offentlig förvaltning behöver se till att deras organisationer har en uppdaterad kostpolicy. Och länets upphandlare behöver fördjupa sina samarbeten och hitta olika alternativ för att nå fler och mindre leverantörer.

Färdplanen: Från östgötsk jord till bord - färdplan för Östergötlands regionala livsmedelsstrategi (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdplanens fyra fokusområden i korthet

  • Kund och konsument – Ökad medvetenhet om svenska mervärden genom att skapa dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument.
  • Konkurrenskraft – 2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter.
  • Offentlig upphandling – I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.
  • Trygghet – Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet.

Bakom färdplanen står samverkansgruppen Hållbara livsmedelssystem, som består av: Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Vreta Kluster, Norrköping, Mjölby och Ydre kommuner, Lantbrukarnas Riksförbund Östergötland, Hushållningssällskapet, Linköpings universitet, Agtech Sweden, AgroÖst, Östgötamat och Leader Folkungaland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss