Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utför en naturvårdsbränning i Fjällmossens naturreservat

Naturvårdsbränning i skogsmark

I dag, torsdagen den 30 maj ,kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Norrköpings kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Bränningsobjektet Hammarbergsudden yttre ligger i Fjällmossens naturreservat 5 kilometer norr om Kolmårdens djurpark invid länsgränsen i norra delen av Norrköpings kommun. Objektet är totalt cirka 12 hektar stort.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat plus tre dagar efteråt.

Bränningen syftar till att skapa en större variation i den enformiga skogen skapad av tidigare skogsbruk. Målet är mer död ved av olika slag, tallar med brandljud och ett större inslag av lövträd, säger Mikael Burgman, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Det kommer att vara gott om personal på plats för bränningen.

Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Naturvårdsbränning

Fjällmossens naturreservat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss